1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från Kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen;

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder eller till tredje personer.

4. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 1 år efter avtalets ingående;

5. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

6. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;