Esoterisk vägledning med änglakort, spådom med Tarot eller skandinaviska runor lugnar sinnet, minskar stress, attraherar positiv energi och kan vara till hjälp för andlig utveckling, att få plågsamma eller viktiga frågor besvarade och belyser livets vägval.  Det är  andlig terapi och analys, moralisk stöd och coaching.     Skandinaviska runor kan man bära som beskyddande och hjälpande kraftfulla talismaner eller amuletter. 

Änglarna i den Kristna tron: Ärkeängel Mikael, Ärkeängel Gabriel, Ärkeängel Rafael, Ärkeängel Uriel, Ärkeängel Selafiel, Ärkeängel Jegudiel, Ärkeängel Barakiel och Guds Skyddsängel. 

Skandinaviska runor för den första veckan på hösten! Fehu står för framgång och välstånd, och det är även en nyckelruna för september. Gifu symboliserar välgörenhet, att ge eller en gåva. Raidho symboliserar resor eller förändring. Som slutsats kan man nu vara beredd på och vara vara medveten om att för alla gåvor och underbara positiva...

För att bli av med negativa energier från det förflutna kan du alltid hjälpa dig själv med positiva bekräftelser, hälsosam kost, meditation och läkning med ärkeängel Mikael. Vad har varit, det har gått. Nu börjar något nytt hända .... En glad nyhet eller en resa kan förändra allt, bara ta chansen, lita på intuition, ta tjuren vid hornen om det...

Vilka bra energier och meddelander från änglarna för oss i augusti. Kortläggning för augusti 2019! Det gäller djupare andlig utveckling genom att heala sig själv, och det är en perfekt period för att heala halschakrat - inte vara rädd för att uttrycka sig själv, tala ut sina egna åsikter, men också vara tollerant, lyssna på och acceptera andra...

Änglakort läggning för juli 2019! Uppvaknande och förmåga att se på allt från ett annat perspektiv behövs för att lösa situation. Det kan bli en rolig utmaning för andlig självutveckling och man kan ta den med humor, vänligt och objektivt. Det kommer bli massor att göra och olika avtal& dokument ska kollas upp noggrant, så att du kan lyckas...

Änglakort tolkning för juni 2019. Mycket trevligt meddelande från änglarna att inte ge upp och sköta om den andliga och personliga utveckligen - att lita på sitt "inre barn", vara snäll, förlåtande och ta hand om alla barnen. Änglarna är med och skickar sina kärleksbudskap, sprider glädje, stöd och dagliga uppmuntran- sådana som fjädrar eller mynt...

Änglakort för sommaren 2019. Inre önskemål kan komma att gå i uppfyllelse, därför kan man göra stora långsiktiga planer f.om. idag och förvänta sig positiva resultat! Ny start och på rätt spår. Sommaren kommer bli lysande, optimistisk, mycket varm och regnig.

En bra start i relationer, hemma och gällande arbetssituation är på väg i april! Kärleksänglar är runt omkring som ser till att förbättra alla relationer runt omkring dig. Kanske en ny kärlek, nya vänner, underbara vänskapliga eller kärleksfulla relationer eller eventuellt ett bröllop, ett affärskontrakt eller ett nytt/ förbättrat hem och bättre...

Första kortet kan betyda att svar på frågor kan du hitta i en bok. Ärkeängel Gabriel uppmanar att studera, skriva, läsa och lämna in uppgifter. Att inte tvivla på din intelligens, kreativitet och förmåga men förbered dig själv för vidareutveckling och högre nivå i ditt liv. Du förtjäner självförtroende och respekt. Änglarna försäkrar dig att du är...

Kompromiss, samarbete med andra, återhållsamhet i allt, balans mellan planering och handling i början av året - är änglarnas vägledning. Att vara hemma och ta hand om sig själv och familjen, vara lycklig med allt man har, vara kreativ och tjäna andra är råd från änglarna för vinter 2019. I slutet av året, december 2019, kan man förvänta sig...