Esoterisk vägledning med änglakort, spådom med Tarot eller skandinaviska runor lugnar sinnet, minskar stress, attraherar positiv energi och kan vara till hjälp för andlig utveckling, att få plågsamma eller viktiga frågor besvarade och belyser livets vägval.  Det är  andlig terapi och analys, moralisk stöd och coaching.     Skandinaviska runor kan man bära som beskyddande och hjälpande kraftfulla talismaner eller amuletter. 

Änglarna i den Kristna tron: Ärkeängel Mikael, Ärkeängel Gabriel, Ärkeängel Rafael, Ärkeängel Uriel, Ärkeängel Selafiel, Ärkeängel Jegudiel, Ärkeängel Barakiel och Guds Skyddsängel. 

Änglarnas budskap för januari 2020: det räcker med att vara positiv med rätt inställning, för att allt går i rätt riktning och låta änglarna ta hand om resten. Du vet vad som är rätt för dig i alla dina situationer, så låt dig inte påverkas av negativa energier. Bra att vänta innan du tecknar något avtal eller ett dokument och...

Lyckoruna Jera kan hjälpa till att framgångsrikt avsluta år 2019. Jera symboliserar livscykeln, skörden och överflöd. Mannaz representerar människans potential, men även svagheter. Denna runa handlar om att man ska acceptera sig själv. Änglarnas budskap för årets sista månad är att påminna att de är här med oss för att hjälpa att uttrycka oss och...

Thurisaz och Hagalaz är som hårda november vindar och prövningar, som vi måste härda ut och lösa, för att få ännu mer inre styrka och progress. Runorna Uruz och Dagaz är andarnas svar på varför det händer. Uruz hänvisar till en stor omvandling. Ingwaz är lösning: som ett barn ska man leva i nuet. Dagaz symboliserar hopp, en ny...

Budskap från andarna: Tarotkort och runor för oktober 2019.🍀 Runorna Lagaz och Kenaz påminner oss om att "om du inte är villig att ta risker kan du inte växa" och att "oavsett vad som händer finns det ljus i tunneln". Runor och kort visar att man borde lita mest på sin egen intuition i sådana fall. Din inre röst,...

Skandinaviska runor för den första veckan på hösten! Fehu står för framgång och välstånd, och det är även en nyckelruna för september. Gifu symboliserar välgörenhet, att ge eller en gåva. Raidho symboliserar resor eller förändring. Som slutsats kan man nu vara beredd på och vara vara medveten om att för alla gåvor och underbara positiva...

För att bli av med negativa energier från det förflutna kan du alltid hjälpa dig själv med positiva bekräftelser, hälsosam kost, meditation och läkning med ärkeängel Mikael. Vad har varit, det har gått. Nu börjar något nytt hända .... En glad nyhet eller en resa kan förändra allt, bara ta chansen, lita på intuition, ta tjuren vid hornen om det...

Vilka bra energier och meddelander från änglarna för oss i augusti. Kortläggning för augusti 2019! Det gäller djupare andlig utveckling genom att heala sig själv, och det är en perfekt period för att heala halschakrat - inte vara rädd för att uttrycka sig själv, tala ut sina egna åsikter, men också vara tollerant, lyssna på och acceptera andra...

Änglakort läggning för juli 2019! Uppvaknande och förmåga att se på allt från ett annat perspektiv behövs för att lösa situation. Det kan bli en rolig utmaning för andlig självutveckling och man kan ta den med humor, vänligt och objektivt. Det kommer bli massor att göra och olika avtal& dokument ska kollas upp noggrant, så att du kan lyckas...

Änglakort tolkning för juni 2019. Mycket trevligt meddelande från änglarna att inte ge upp och sköta om den andliga och personliga utveckligen - att lita på sitt "inre barn", vara snäll, förlåtande och ta hand om alla barnen. Änglarna är med och skickar sina kärleksbudskap, sprider glädje, stöd och dagliga uppmuntran- sådana som fjädrar eller mynt...

Änglakort för sommaren 2019. Inre önskemål kan komma att gå i uppfyllelse, därför kan man göra stora långsiktiga planer f.om. idag och förvänta sig positiva resultat! Ny start och på rätt spår. Sommaren kommer bli lysande, optimistisk, mycket varm och regnig.