Änglabudskap och lyckorunor för december 2019

17.11.2019

Lyckoruna  Jera kan hjälpa till att framgångsrikt avsluta år 2019. Jera symboliserar livscykeln, skörden och överflöd. Mannaz representerar människans potential, men även svagheter. Denna runa handlar om att man ska acceptera sig själv. Änglarnas budskap för årets sista månad är att påminna att de är här med oss för att hjälpa att uttrycka oss och utveckla vår andlig potential. Ideer och visioner sker med änglarnas vägledning och december är en lyckosam månad.