Läggning av Skandinaviska runor för november 2019

15.10.2019

Thurisaz och Hagalaz är som hårda november vindar och prövningar, som vi måste härda ut och lösa, för att få ännu mer inre styrka och progress. Runorna Uruz och Dagaz är andarnas svar på varför det händer. Uruz hänvisar till en stor omvandling. Ingwaz är lösning: som ett barn ska man leva i nuet. Dagaz symboliserar hopp, en ny början, en vision, som solen som går upp och alltid syns vid horisonten.