Andlig vägledning med änglakort lugnar sinnet och kan vara till hjälp för andlig utveckling, livets vägval och i alla andra livssituationer. 

Änglarna i den Kristna tron: Ärkeängel Mikael, Ärkeängel Gabriel, Ärkeängel Rafael, Ärkeängel Uriel, Ärkeängel Selafiel, Ärkeängel Jegudiel, Ärkeängel Barakiel och Guds Skyddsängel. 

Änglakort läggning för juli 2019! Uppvaknande och förmåga att se på allt från ett annat perspektiv behövs för att lösa situation. Det kan bli en rolig utmaning för andlig självutveckling och man kan ta den med humor, vänligt och objektivt. Det kommer bli massor att göra och olika avtal& dokument ska kollas upp noggrant, så att du kan lyckas...

Änglakort tolkning för juni 2019. Mycket trevligt meddelande från änglarna att inte ge upp och sköta om den andliga och personliga utveckligen - att lita på sitt "inre barn", vara snäll, förlåtande och ta hand om alla barnen. Änglarna är med och skickar sina kärleksbudskap, sprider glädje, stöd och dagliga uppmuntran- sådana som fjädrar eller mynt...

Änglakort för sommaren 2019. Inre önskemål kan komma att gå i uppfyllelse, därför kan man göra stora långsiktiga planer f.om. idag och förvänta sig positiva resultat! Ny start och på rätt spår. Sommaren kommer bli lysande, optimistisk, mycket varm och regnig.

En bra start i relationer, hemma och gällande arbetssituation är på väg i april! Kärleksänglar är runt omkring som ser till att förbättra alla relationer runt omkring dig. Kanske en ny kärlek, nya vänner, underbara vänskapliga eller kärleksfulla relationer eller eventuellt ett bröllop, ett affärskontrakt eller ett nytt/ förbättrat hem och bättre...

Första kortet kan betyda att svar på frågor kan du hitta i en bok. Ärkeängel Gabriel uppmanar att studera, skriva, läsa och lämna in uppgifter. Att inte tvivla på din intelligens, kreativitet och förmåga men förbered dig själv för vidareutveckling och högre nivå i ditt liv. Du förtjäner självförtroende och respekt. Änglarna försäkrar dig att du är...

Kompromiss, samarbete med andra, återhållsamhet i allt, balans mellan planering och handling i början av året - är änglarnas vägledning. Att vara hemma och ta hand om sig själv och familjen, vara lycklig med allt man har, vara kreativ och tjäna andra är råd från änglarna för vinter 2019. I slutet av året, december 2019, kan man förvänta sig...