Attraktionslagen

 Du är vad du känner och tänker. Positiva bekräftelser (affirmationer) som du kan upprepa för dig varje dag påverkar ditt liv positivt och bidrar till en positiv utveckling!


5 positiva affirmationer för Alla Hjärtans dag, den 14.februari.


Att ha god moral och lita på Gud så att allt går bra.

Johannes 14:12-14. 

12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.